fbpx

HBO Voeding en diëtetiek
Al van jongs af aan was ik geïnteresseerd in voeding en gezondheid, maar toen ik ernstig ziek werd, heb ik persoonlijk ervaren hoe belangrijk je gezondheid is. Ik merkte ook hoe lastig het is om goed te blijven eten wanneer je te maken hebt met voedingsgerelateerde klachten. In 2009 besloot ik daarom om te gaan starten met de vierjarige hbo-opleiding Voeding en diëtetiek, die ik in 2013 heb afgerond.

Universitaire master Gezondheidswetenschappen
Na mijn HBO opleiding was ik nog niet uitgeleerd. Ik wilde graag nog meer leren over voeding en gezondheid, meer inzicht hebben in wetenschappelijk onderzoek en ik wilde de feiten en fabels over voeding nog beter kunnen onderscheiden. Daarom ben ik de master opleiding Gezondheidswetenschappen gaan volgen, met als specialisatie voeding en gezondheid. Sinds 2015 mag ik mijzelf daarom naast diëtist ook gezondheidswetenschapper noemen.

Overige scholing
– Post HBO voeding bij kanker (2017)
– Online training ‘Monash Low FODMAP Dietician Course’ (2018)

Ervaring
De afgelopen jaren heb ik ervaring opgedaan als diëtist in academische ziekenhuizen, zoals het UMC Utrecht, het Radboud UMC en het VU medisch centrum. Ik heb onder andere patiënten begeleid met kanker, ondervoeding/ondergewicht, maag-darm problematiek, diabetes en overgewicht.

Kwaliteitsgeregistreerd
Om aan te tonen dat ik beschik over actuele kennis en ervaring, sta ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici (zie www.kwaliteitsregisterparamedici.nl, mijn KP nummer: 19912944489). In dit register sta je alleen vermeld als je voldoet aan de opleidingseisen én de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen. Iedere vijf jaar wordt gecontroleerd of je voldoende bijscholing hebt gevolgd en of je voldoende werkervaring hebt opgedaan.